ДОГОВІР

про взаємодію щодо організації проведення електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі

м. Київ «____» ___________ 2019 року

Товарна біржа «ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ» (далі – Оператор або Оператор електронного майданчика) в особі Генерального директора Зінченка Дениса Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _______________________________________________________________(далі – Замовник), в особі ______________________, який діє на підставі _________________________________________, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей Договір про наступне:

МЕТА ДОГОВОРУ

Сторони уклали цей договір з метою врегулювання взаємовідносин на час Пілотного проекту щодо організації та проведення електронних торгів (аукціонів), з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі, між Оператором електронного майданчику та Замовником щодо використання Замовником Електронного майданчику для продажу майна (активів) через електронну торгову систему Prozorro.Продажі, що здійснється з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку.

1. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

1.1. Електронна торгова система Prozorro.Продажі (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів.

1.2. Електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет за веб-адресою: https://gov.auction, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, замовнику та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів з використанням ЕТС Prozorro.Продажі.

1.3. Електронні торги - спосіб відчуження майна (активів) шляхом проведення електронних торгів у ЕТС ProZorro.Продажі через електронні майданчики організаторів електронних торгів;

1.4. Гарантійний внесок – спосіб забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань за результатами участі у електронних торгах, що здійснюється потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронних торгів шляхом перерахування коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок встановлюється у розмірі від 2 до 10 % від початкової вартості лоту та зазначається в умовах продажу майна (активів);

1.5. Закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ЕТС. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну реалізації.

1.6. Замовник - юридична особа, що здійснює продаж майна (активів) через ЕТС. Для цілей Пілотного проекту до замовників відносяться: казенні підприємства, державні комерційні підприємства (їх об’єднання), державні установи та організації, а також юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які відповідають хоча б одній з таких ознак:

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та/або державні компанії володіють часткою (акціями, паями) у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання в розмірі 50 відсотків і більше;

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання.

1.7. Користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС.

1.8. Крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Крок аукціону визначається в діапазоні від 1 до 10% від початкової ціни реалізації майна (активів);

1.9. Лот - одиниця майна (активів), що виставляється до продажу на електронних торгах.

1.10. Оголошення щодо продажу активів (майна) (оголошення) - відомості та інформація, що містять дані про актив (майно) та умови його продажу, що публікується у ЕТС та на веб-сайтах організаторів електронних торгів;

1.11. Особистий кабінет - складова частина ЕТС, яка дозволяє замовнику, зареєстрованому користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС.

1.12. Переможець електронних торгів - учасник, відповідний статус якого визначено ЦБД згідно з Регламентом ЕТС.

1.13. Пілотний проект щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи (Пілотний проект) - процес розробки, тестування та впровадження електронної торгової системи Prozorro.Продажі для реалізації державного майна, майна казенних підприємств, державних комерційних підприємств (їх об’єднань), державних установ та організацій, а також майна юридичних осіб та/або суб’єктів господарювання, які відповідають хоча б одній з таких ознак:

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та/або державні компанії володіють часткою (акціями, паями) у статутному капіталі таких суб’єктів господарювання в розмірі 50 відсотків і більше;

органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу або наглядової ради суб’єкта господарювання.

1.14. Регламент роботи електронної торгової системи щодо проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу майна (Регламент ЕТС) - порядок та умови проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) з використанням ЕТС Prozorro.Продажі, що є невід’ємною частиною Договору про взаємодію щодо організації проведення електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи Prozorro.Продажі.

1.15. Учасник – фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ЕТС, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ЕТС та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника.

1.16. Центральна база даних (ЦБД) – сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення Замовником електронних торгів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник та Оператор встановлюють взаємодію на основі прямих господарських зв’язків і мають намір співпрацювати в напрямку організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з використанням ЕТС Prozorro.Продажі, щодо реалізації майна (активів), що є власністю Замовника та/або на реалізацію такого майна (активів) Замовнику надані повноваження, відповідно до цього Договору та законодавства України.

2.2. Оператор бере на себе зобов’язання щодо організації проведення електронних торгів (аукціонів) з використанням ЕТС Prozorro.Продажі та веб-сайту Оператора відповідно до Регламенту ЕТС .

2.3. Проведення електронних торгів (аукціонів) з використанням ЕТС Prozorro.Продажі здійснюється згідно з Регламентом ЕТС.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Для виконання завдань, наведених у предметі цього Договору, Сторони здійснюють такі заходи:

3.1.1. Надають при необхідності одна одній інформацію, як письмову, так і шляхом проведення нарад, робочих зустрічей та тренінгів за участю представників Сторін щодо досвіду та стану взаємодії.

3.1.2. Узгоджують у робочому порядку всі питання, що виникають у процесі виконання цього Договору.

3.1.3. Проводять інші заходи у процесі співпраці.

3.2. Сторони здійснюють організацію проведення електронних торгів (аукціонів) з продажу майна шляхом проведення електронних аукціонів з використанням ЕТС Prozorro.Продажі через веб-сайт Оператора (сайт) відповідно до законодавства України.

3.3. Офіційні представники Сторін здійснюють заходи та контроль за виконанням положень цього Договору.

4. ОБОВ’ЯЗКИ І ПРАВА СТОРІН

4.1. Оператор зобов'язаний:

4.1.2. Дотримуватись вимог Регламенту ЕТС під час проведення електронних торгів.

4.1.3. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в ЕТС.

4.1.4. Забезпечувати можливість розміщувати в ЕТС опис лоту, що виставляється на продаж на електронних торгах відповідно до Регламенту ЕТС та документації про проведення електронних торгів щодо лоту, який виставляється на продаж.

4.1.5. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів в ЕТС, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом ЕТС. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 18-00 год. з причин проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на Електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов’язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на такому електронному майданчику.

4.1.6. Поінформувати учасника протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

4.1.7. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно пункту 7.15 Регламенту ЕТС протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.

4.1.8. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки Замовника, користувачів та/або учасників.

4.1.9. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, розмір закритої цінової пропозиції учасника - до початку електронного аукціону, найменування учасника - до завершення електронного аукціону.

4.1.10. Самостійно перевіряти ідентифікаційну інформацію (для юридичних осіб - ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб - резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні та/або підставою для дискваліфікації такого учасника, у разі якщо його визначено переможцем електронних торгів .

4.1.11. Здійснювати консультаційну підтримку Замовника, користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 18:00.

4.1.12. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок учасника в порядку, передбаченому Регламентом ЕТС.

4.2.Оператор має право:

4.2.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту ЕТС. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ЕТС є усунення усіх виявлених порушень.;

4.2.2. Запитувати у користувача, учасника або Замовника необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів, в тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. дотримуватися вимог Регламенту ЕТС при проведенні продажу майна з використанням ЕТС.

4.3.2. вчинити всі необхідні дії, отримати відповідні погодження, якщо отримання такого погодження вимагається в силу закону;

4.3.3. своєчасно публікувати оголошення в ЕТС, надавати Оператору повну необхідну інформацію та документи для організації проведення електронного аукціону з продажу майна (активів);

4.3.4. своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних торгах, відповідно до документації про проведення торгів, вносити зміни або скасовувати електронні торги на підставі відповідних рішень;

4.3.5. надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня початку електронного аукціону;

4.3.6. надавати учасникам доступ до документів, що стосуються лоту, не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення учасника, якщо такий учасник звернувся в останній день терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, якщо інше не визначено умовами продажу .

4.3.7. Підписати протокол електронних торгів та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет протягом 6 (шести) робочих днів з дня, наступного за днем його формування. Вказаний строк спливає о 18.00 останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування.

4.3.8. за результатами електронних торгів, укласти та підписати договір купівлі продажу майна з переможцем електронних торгів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ЕТС.

4.4.2. Відмінити (скасувати) електронні торги на будь-якому їх етапі шляхом винесення відповідного рішення про відміну (скасування) торгів до моменту укладення договору купівлі - продажу, виключно на підставі відповідного рішення, з обґрунтуванням підстав для такої відмови.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання обов'язків за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.2. Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки, втрати, які поніс Замовник з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ЕТС відповідно до технічних вимог ЕТС, а саме:

5.2.1. відсутності у Замовника комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно-технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ЕТС;

5.2.2. наявності обмежень та налаштувань, які не дозволяють Замовнику повноцінно працювати в ЕТС;

5.2.3. неможливості роботи з причини зараження комп'ютерної техніки Замовника шкідливими програмами, в тому числі вірусами;

5.2.4. недоліків в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;

5.2.5. недоліків у роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає Замовнику доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується Замовник, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера Замовника, що призвело до не регламентованих та непередбачуваних відключень Замовника від мережі Інтернет і не дозволило Замовнику повноцінно працювати в ЕТС.

5.3. Оператор не несе відповідальність за будь-які збитки, втрати, які поніс Замовник. якщо причиною цьому стало:

5.3.1. Незнання, невиконання чи неналежне виконання Замовником, вимог та процедур, визначених у Регламенті ЕТС, що призвело до прийняття Замовником, на себе незапланованих зобов'язань перед іншими особами і негативно позначилося на діловій репутації Замовника ;

5.3.2. Неналежне зберігання та несанкціоновану передачу авторизаційних даних Замовником третім особам, що призвело до прийняття Замовником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими особами;

5.3.3. Дії, вчинені в ЕТС від імені Замовника, які спричинили зміну інформації про замовника, що негативно позначилося на його діловій репутації.

5.4. Оператор також не несе відповідальність:

5.4.1. за опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;

5.4.2. за розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону;

5.4.3. за дії Замовника, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ЕТС;

5.4.4. За укладання договору між Замовником та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ЕТС електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

5.4.5. За розміщення інформації Замовником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди Замовнику.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Перебіг терміну виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором може бути призупинений в разі настання обставин непереборної сили, а саме: війна, військові (незалежно від факту оголошення війни) та терористичні дії, блокади, повстання, перевороти, масові заворушення, а також пожежі, землетруси та інші стихійні явища, акти державної влади, які виникли після підписання цього Договору та перебувають поза контролем Сторін.

6.2. Сторона, що зазнала дії обставин непереборної сили, має протягом 3 (трьох) календарних днів повідомити про це інші Сторони.

6.3. Після припинення дії обставин непереборної сили перебіг терміну виконання зобов’язань поновлюється.

6.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більш ніж 30 (тридцять) календарних днів поспіль, то Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому збитки, заподіяні припиненням його дії, не відшкодовуються.

6.5. Достатнім доказом впливу обставин непереборної сили на можливість виконання зобов’язань сторонами за цим договором є сертифікат виданий Торгово - промисловою палатою України.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за правилами підсудності, встановленими чинним законодавством України.

8. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до закінчення Пілотного проекту.

8.2. Договір припиняє свою дію у разі настання хоча б однієї з наступних обставин:

8.2.1. на вимогу однієї із Сторін, за умови попереднього (за 30 днів) письмового повідомлення про таке припинення;

8.2.2. ліквідації однієї із Сторін та відсутність правонаступника (з моменту припинення);

8.2.3. у випадку зловживання Замовником своїми правами, або нецільового використання Електронного майданчика;

8.2.4. завершення Пілотного проекту.

8.3. Усі зміни та доповнення до Договору вносяться Сторонами в письмовій формі шляхом укладення додаткових угод, що є невід’ємною частиною Договору.

8.4. Договір укладений українською мовою в 2-х автентичних екземплярах, які мають однакову юридичну силу.

9. РЕКВІЗИТИ Й ПІДПИСИ СТОРІН


ОПЕРАТОР

Товарна біржа «ПУБЛІЧНІ АУКЦІОНИ»

Україна,04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 99-А, 3-й поверх

тел. (044) 390-42-88; (073) 390-42-88

Код ЄДРПОУ:35665701

Р/р: 2600733240 в ПАТ «ПУМБ» м. Київ,

МФО 334851

Не є платником податку на додану вартість (ПДВ)

Є платником податку на прибуток на загальних підставах

Генеральний директор

____________________Д.О. Зінченко


___