ДОДАТОК № 4 ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)

Регламент роботи Електронного майданчику «GOV.AUCTION» щодо проведення благодійних торгів (аукціонів)

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті ETC для проведення благодійних торгів терміни, якщо інше не випливає з їх суті, вживаються в таких значеннях:

адміністратор - Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ETC (далі - ЦБД) та зобов’язується передати її державі Україна. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;

благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, як основну мету її діяльності; благодійні торги - спосіб відчуження будь-якого майна (матеріальних та нематеріальних активів) та/або послуг, без мети отримання прибутку, шляхом проведення електронних аукціонів в ETC Ргогогго.Продажі через веб-сайт «https://gov.auction/» (сайт) у порядку та на умовах, визначених даним Регламентом для проведення благодійних торгів та Договором між Оператором і Благодійною організацією;

веб-сайт оператора - сторінка ТБ «БІРЖА.ОНЛАЙН» в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик Оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет за адресою: «https://gov.auction/» ;

гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання зобов’язання, що може вноситися учасниками на поточний рахунок Оператора;

довідник - логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;

електронний аукціон - процедура визначення переможця благодійних торгів, в ході якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом З (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;

електронний майданчик «GOV.AUCTION» - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, доступний за адресою: «https://gov.auction/, підключений до ЦБД ETC та забезпечує Оператору, Благодійній організації та учасникам можливість користуватися сервісами ETC з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення благодійних торгів;

електронна торгова система Ргогогго.Продажі (ETC) - сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення благодійних торгів та встановлення їх результатів;

закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через Оператора в ETC; індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, що ETC автоматично присвоює Учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ETC відповідно до Регламенту для проведення благодійних торгів;

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції. Крок аукціону дорівнює 1% від початкової ціни реалізації;

лот - одиниця (матеріальних та нематеріальних активів) та/або послуг, що виставляється до продажу на благодійних торгах;

оголошення про проведення благодійних торгів - інформація, що містить дані про актив (майно) (матеріальні та нематеріальні активи) та/або послуги, а також умови і правила проведення благодійних торгів;

оператор електронного майданчика (Оператор) - юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, яка має право на використання такого електронного майданчика;

особистий кабінет - складова частина ETC, яка дозволяє Благодійній організації, зареєстрованому користувачу та Учаснику здійснювати діяльність в ETC відповідно до Регламенту ETC для проведення благодійних торгів;

переможець благодійних торгів - учасник, відповідний статус якого визначено ЦБД згідно з цим Регламентом ETC для проведення благодійних торгів;

повідомлення - офіційна інформація, що надсилається Адміністратором або Оператором щодо будь-яких процесів, що проходять в ETC;

початкова ціна реалізації - вартість активу (лоту), відображена у пропозиціях на продаж; учасник - фізична особа, що має повну дієздатність або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ETC, виявила намір прийняти участь в благодійних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом ETC для проведення благодійних торгів та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в благодійних торгах відповідно до Регламенту ETC для проведення благодійних торгів, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника;

центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів, у складі бази даних та модулю електронного аукціону, що забезпечують можливість проведення учасниками благодійних торгів;

ціна реалізації - фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот;

АРІ - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ETC та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ETC.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент роботи Електронного майданчику «GOV.AUCTION» (далі – Регламент) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, закону України «Благодійну діяльність та благодійні організації» та інших нормативно-правових актів.

2.2. Можливість використання Електронної торгової системи Prozorro.Продажі для благодійних торгів у благодійних цілях погоджено у додатковій угоді від 28.04.2017 року до Договору про використання Електронної торгової системи № 9-EP-PS-2 від 29.03.2017 р., укладеної між Оператором та ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (Адміністратором).

2.3. Регламент ETC для проведення благодійних торгів регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між Адміністратором, Благодійною організацією, Операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення благодійних торгів в ETC.

2.4. Метою проведення благодійних торгів є збір коштів (без мети отримання прибутку) для здійснення благодійної діяльності в межах проекту Ргогогго.Продажі.

2.5. Благодійна організація зобов’язується направити 100% коштів, отриманих під час благодійних торгів на благодійну діяльність.

2.6. Будь-який користувач, який реєструється для участі в благодійних торгах підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом для проведення благодійних торгів та визнає його.

2.7. Цей Регламент для проведення благодійних торгів є обов’язковим до виконання благодійними організаціями, всіма користувачами, учасниками, які користуються сервісами Електронного майданчику «GOV.AUCTION» , а також – для оператора.

2.8. Будь-яка особа (благодійна організація, юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа, їх уповноважені представники) для того, щоб отримати доступ до функціональних можливостей Електронного майданчику «GOV.AUCTION» та ЕТС, повинна пройти реєстрацію на Електронному майданчику та повинна бути ідентифікована оператором, після чого отримує активований Особистий кабінет.

2.9. Реєстрація передбачає заповнення відповідних ідентифікаційних полів з відомостями та даними, що стосуються особи, яка проходить цю процедуру, на сторінці реєстрації на веб-сайті оператора.

2.10. Поля, що мають спеціальні позначення - обов’язкові до заповнення.

2.11. Після внесення всіх необхідних даних щодо користувача, Електронний майданчик автоматично генерує текст Договору про надання послуг (угода користувача) (надалі – Договір), невід’ємним додатком до якого є Регламент, який стає доступним для ознайомлення в Особистому кабінеті користувача.

2.12. Оператор активує Особистий кабінет користувача після проходження користувачем процедури ідентифікації (фінансова ідентифікація для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та укладення (підписання) договору у письмовій формі для фізичних осіб). Оператор має право для здійснення ідентифікації користувачів вимагати від користувачів надання документів, що підтверджують особу та/або дані користувача.

2.13. Розмір платежу за фінансову ідентифікацію складає:. 10 гривень без ПДВ.

2.14. Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації.

2.15. Зазначені користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) Договору, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

2.16. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику через фінансову ідентифікацію (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), яка також може використовуватись з метою акцептування Договору, здійснюється у наступному порядку:

 • оператор надає рахунок (додаток до договору) користувачу для оплати;
 • користувач сплачує рахунок (додаток до договору) за вказаними у ньому реквізитами, у тому числі з зазначенням призначення платежу;
 • після перевірки даних, оператор Електронного майданчика може або відмовити користувачу в активації Особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом користувача Договору та активувати Особистий кабінет користувача.
 • 2.17. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику для фізичних осіб здійснюється через ідентифікацію шляхом надання завіреної копії паспорту, картки фізичної особи-платника податків та підписання Договору. Після цього Оператор активує Особистий кабінет користувача.

  2.18. Успішна активація облікового запису – Особистого кабінету, є завершенням процедури реєстрації користувача на Електронному майданчику «GOV.AUCTION» та, одночасно, моментом надання доступу до функціональних можливостей Електронного майданчику та ЕТС в якості користувача.

  3. Характеристики ETC та порядок її роботи

  3.1. ETC складається з двох основних компонентів:

  - серверна частина у складі ЦБД та АРІ взаємодії з електронними майданчиками;

  - інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою АРІ.

  3.2. Вся інформація в ETC розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення (адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, найменування іноземної торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.

  3.3. Користувачі отримують доступ до ETC через сервіси, що надаються Оператором. Для участі в електронному аукціоні Електронний майданчик «GOV.AUCTION» забезпечує учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону - єдиного модуля в ЦБД.

  3.4. ETC працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване м. Київ (за київським часом). Формат позначення дати в ETC - день, місяць, рік.

  3.5. Формат позначення часу - години; години та хвилини; хвилини: секунди і мілісекунди (де годинник вказується в 24-годинному форматі).

  4. Права, обов'язки та відповідальність оператора, користувача, учасника, благодійної організації

  4.1. Оператор, користувач, учасник, благодійна організація зобов’язуються діяти у рамках даного Регламенту ETC для проведення благодійних торгів та чинного законодавства України.

  4.2. Адміністратор та/або Оператор можуть відступити від вимог цього Регламенту та Регламенту ETC для проведення благодійних торгів для цілей благодійних торгів за домовленістю між Адміністратором, Оператором та Благодійною організацією.

  5. Підготовка до проведення благодійних торгів.

  5.1. У разі прийняття рішення Благодійною організацією про участь у благодійних торгах, вона укладає з Оператором, що має доступ до ETC Ргоzоrrо.Продажі, договір про взаємодію щодо організації проведення благодійних торгів (аукціонів) з використанням електронної торгової системи Ргоzоrrо.Продажі.

  5.2. Оголошення про проведення благодійних торгів публікується Благодійною організацією у ETC. Дата проведення аукціону встановлюється за домовленістю з Адміністратором та Оператором.

  5.3. Оголошення про проведення благодійних торгів обов’язково повинно містити дату оголошення, умови порядок проведення благодійних торгів, а також містити словосполучення «благодійний аукціон» або «благодійні торги» у описі лоту.

  6. Порядок проведення благодійних торгів

  6.1. Запис про нові благодійні торги створюється в ЦБД через електронний майданчик Оператора за допомогою АРІ. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про благодійні торги. Сервіс пошуку та перегляду торгів надає електронний майданчик через ETC, доступ до якої забезпечує Оператор за допомогою АРІ.

  6.2. Благодійні торги можуть бути відмінені (скасовані) Благодійною організацією на будь- якому їх етапі, але до моменту укладення Договору купівлі - продажу, виключно на підставі відповідного рішення Благодійної організації.

  6.3. Для участі в благодійних торгах користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в благодійних торгах має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні.

  6.4. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

  6.5. Користувач сплачує гарантійний внесок для набуття статусу учасника (у разі необхідності). Розмір гарантійного внеску визначається за домовленістю між Адміністратором, Оператором та Благодійною організацією та встановлюється в оголошенні про проведення благодійних торгів.

  6.6. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника Адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

  6.7. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

  - номер електронного аукціону;

  - стислий опис майна/послуги, що продається;

  - номер учасника в електронному аукціоні;

  - кількість учасників;

  - час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника. Після моменту старту електронного аукціону ETC робить паузу 5 (п’ять) хвилин і оголошує раунд.

  6.8. Електронний аукціон є основним етапом процесу благодійних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламент ETC для проведення благодійних торгів.

  6.9. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, який є єдиним ідентифікатором учасника.

  6.10. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ETC. Електронний майданчик має право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

  6.11. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

  6.12. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших, а при співпадінні цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх, мають право зробити крок аукціону. Відсутність цінової пропозиції протягом 3 (трьох) хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді, за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну реалізації не менш ніж на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

  6.13. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ETC надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни реалізації, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом 3 (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ETC приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

  6.14. По завершенню раунду, ETC робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

  6.15. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

  7. Порядок визначення переможця благодійних торгів

  7.1. Процес визначення переможця благодійних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу благодійних торгів, форми якого наведені в додатку 1 та додатку 2 до цього Регламенту.

  7.2. Переможцем благодійних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

  8. Порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійних внесків

  8.1. Під час проведення благодійних торгів плата за участь та винагорода Оператору з учасників благодійних торгів не справляються.

  8.2. Оператор через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію перераховує на рахунок переможця благодійних торгів залишок гарантійного внеску не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання підтвердження від Благодійної організації про укладення договору купівлі- продажу відповідного лоту.

  8.3. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця благодійних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати опублікування договору купівлі-продажу в ETC (крім випадків, коли переможцем благодійних торгів є цей учасник).

  8.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, окрім переможця благодійних торгів та з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця благодійних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати формування протоколу благодійних торгів.

  8.5. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється Оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.

  9. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

  9.1. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ETC та проведенням благодійних торгів, в тому числі, з подачею заяв про участь у благодійних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ETC.

  10. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту

  10.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться за рішенням Адміністратора.

  10.2. Актуальний Регламент ETC для проведення благодійних торгів у формі електронного документа розміщується Адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ETC для проведення благодійних торгів здійснюється Адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ETC для проведення благодійних торгів за посиланням www.prozorro.sale для максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

  10.3. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ETC для проведення благодійних торгів є його невід'ємною частиною.
  Додаток 1 до Регламенту

  ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ №

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: _________________________

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: _________________________

  Номер лоту________________________________

  Власник активів (майна) : __________

  Статус електронних торгів: торги відбулись

  Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час, сек)

  Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час, сек)

  Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):___________________

  Початкова ціна/початкова ціна реалізації: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

  Ціна продажу:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

  Крок аукціону: ____________

  Розмір гарантійного внеску (у разі його встановлення): ____грн, коп.

  Учасники:

  1. Учасник 1_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*);

  2. Учасник 2_______ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Закриті цінові пропозиції учасників:

  ● Учасник 1–закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)

  ● Учасник 2–закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)

  Раунд 1

  ● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

  Раунд 2

  ● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

  Раунд 3

  ● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

  Переможець електронних торгів: Учасник №1. ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Реквізити Благодійної організації для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

  Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

  Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів: __ грн. коп.

  Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

  Переможець електронних торгів зобов'язується:

  - підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;

  - провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу придбаного активу(вів)(майна) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів.

  Переможець електронних торгів:

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  Найменування Замовника: ___________________________

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  *Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
  Додаток 2 до Регламенту

  ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

  Номер лоту___________________

  Власник активів (майна): __________

  Статус електронних торгів: торги не відбулись

  Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):____________________

  Початкова ціна/початкова ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

  Розмір гарантійного внеску (у разі його встановлення): ____, грн.,коп.

  Учасники/учасники відсутні:

  Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

  Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  Найменування Замовника:____________

  ___________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  *Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.