ДОДАТОК № 2 ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)

Регламент роботи Електронного майданчику «GOV.AUCTION» щодо організації та проведення електронних торгів з відчуження майна, набутого у власність Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами

1. Визначення термінів

1.1. В цьому Регламенті терміни, якщо інше не випливає з їх суті, вживаються в таких значеннях:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в ETC через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до «Особистого кабінету» та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом для участі в електронних торгах; адміністратор - Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ETC (далі - ЦБД) та зобов’язується передати її державі Україна (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) або іншій визначеній особі. Адміністратор самостійно здійснює функції з технічної підтримки ЦБД або через третіх осіб на підставі договору;

веб-сайт оператора - сторінка ТБ «БІРЖА.ОНЛАЙН» в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет за адресою: https://gov.auction/;

веб-сайт НБУ - сторінка Офіційного інтернет-представництва НБУ (https://bank.gov.ua); винагорода оператора - грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронних торгів та сплачується переможцем електронних торгів додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожен придбаний лот;

гарантійний внесок - спосіб забезпечення виконання зобов’язання, що може здійснюватись шляхом внесення учасниками грошових коштів на поточний рахунок оператора;

довідник - логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;

документація про проведення торгів - комплект електронних документів, який містить всю необхідну і достатню інформацію про предмет електронних торгів, умови їх проведення, критерії визначення переможця електронних торгів;

електронний аукціон - процедура визначення переможця електронних торгів, під час якої учасники мають можливість для поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом 3 (трьох) раундів, що проводяться за однаковими правилами;

електронний документ - документ, в якому інформація представлена в електронно- цифровій формі;

електронний майданчик «GOV.AUCTION» - апаратно-програмний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, доступний за адресою: https://gov.auction/, підключений до ETC та забезпечує оператору, НБУ та учасникам можливість користуватися сервісами ETC з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронних торгів;

електронні торги - процес відчуження майна, що здійснюється в ETC в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом;

електронна торгова система (ETC) — сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (ВІ), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних торгів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;

закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником в особистому кабінеті та подається через оператора в ETC. Право на подання такої цінової пропозиції виникає у учасника після отримання підтвердження про зарахування гарантійного внеску на рахунок оператора до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні та забезпечує можливість його участі в електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути нижчою за початкову ціну;

індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, що ETC автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

користувач - будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована на електронному майданчику в ETC відповідно до Регламенту;

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот - індивідуально визначена одиниця майна, що виставляється для продажу на електронних торгах;

майно - нерухоме та рухоме майно, набуте у власність НБУ у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України, та за кредитами, за якими право вимоги та забезпечення перейшло до НБУ;

НБУ - Національний банк України;

оголошення щодо продажу майна (оголошення) - інформаційне повідомлення про умови продажу майна на електронних торгах та інформацією про майно, що продається;

оператор електронного майданчика (оператор) – Товарна біржа «БІРЖА.ОНЛАЙН» – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та, відповідно до рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.02.2017 року № 520, включено до Переліку осіб, відібраних за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)»;

особистий кабінет - складова частина ETC, яка дозволяє адміністратору, НБУ, оператору, користувачу та учаснику здійснювати діяльність в ETC відповідно до Регламенту ETC;

переможець електронних торгів - учасник, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з цим Регламентом;

повідомлення - офіційна інформація, що надсилається адміністратором щодо будь-яких процесів, що проходять в ETC;

пов’язана особа з НБУ/адміністратором/оператором - особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:

- юридична особа, яка здійснює контроль/контролюється адміністратором/оператором або перебуває під спільним контролем з такими адміністратором/оператором;

- юридична особа, учасником якої є службова особа адміністратора/оператора;

- фізична особа/її близькі особи, які здійснюють контроль над адміністратором/оператором або працюють у НБУ або в адміністратора/оператора;

- фізична особа, яка згідно з законодавством України є близькою особою службової особи НБУ/адміністратора/оператора.

Пов'язані особи не можуть допускатися до участі в електронних торгах;

початкова ціна - ціна майна на перших та наступних електронних торгах, відображена у

відповідних рішеннях НБУ;

учасник - фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, яка є користувачем ETC, виявила намір прийняти участь в електронних торгах, відповідає вимогам, встановленим цим Регламентом та законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронних торгах відповідно до Регламенту, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасником електронних торгів, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;

Фонд - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;

ціна реалізації - фактична сума коштів, за які було відчужено (продано) лот;

API - інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ETC та призначений для підключення електронних майданчиків операторів до ETC.

2. Загальні положення

2.1. Цей Регламент роботи Електронного майданчику «GOV.AUCTION» (далі – Регламент) розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про Національний банку України», Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 квітня 2014 року № 218 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів НБУ.

2.2. Регламент регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, НБУ, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних торгів в ETC.

2.3. Метою проведення електронних торгів є забезпечення відчуження майна за максимальною ціною у найкоротший строк та у максимально прозорий спосіб.

2.4. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронних торгах підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом та визнає його.

2.5. Цей Регламент є обов'язковим до виконання всіма користувачами, учасниками, які користуються сервісами Електронного майданчику «GOV.AUCTION», а також – для оператора.

2.6. Будь-яка особа (юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа, їх уповноважені представники) для того, щоб отримати доступ до функціональних можливостей Електронного майданчику «GOV.AUCTION» та ЕТС, повинна пройти реєстрацію на Електронному майданчику та повинна бути ідентифікована оператором, після чого отримує активований Особистий кабінет.

2.7. Реєстрація передбачає заповнення відповідних ідентифікаційних полів з відомостями та даними, що стосуються особи, яка проходить цю процедуру, на сторінці реєстрації на веб-сайті оператора.

2.8. Поля, що мають спеціальні позначення - обов’язкові до заповнення.

2.9. Після внесення всіх необхідних даних щодо користувача, Електронний майданчик автоматично генерує текст Договору про надання послуг (угода користувача) (надалі – Договір), невід’ємним додатком до якого є Регламент, який стає доступним для ознайомлення в Особистому кабінеті користувача.

2.10. Оператор активує Особистий кабінет користувача після проходження користувачем процедури ідентифікації (фінансова ідентифікація для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, та укладення (підписання) договору у письмовій формі для фізичних осіб). Оператор має право для здійснення ідентифікації користувачів вимагати від користувачів надання документів, що підтверджують особу та/або дані користувача.

2.11. Розмір платежу за фінансову ідентифікацію складає: 10 гривень без ПДВ .

2.12. Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації.

2.13. Зазначені користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) Договору, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.

2.14. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику через фінансову ідентифікацію (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), яка також може використовуватись з метою акцептування Договору приєднання до цього Регламенту, здійснюється у наступному порядку:

 • оператор надає рахунок (додаток до договору) користувачу для оплати;
 • користувач сплачує рахунок (додаток до договору) за вказаними у ньому реквізитами, у тому числі з зазначенням призначення платежу;
 • після перевірки даних, оператор Електронного майданчика може або відмовити користувачу в активації Особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом користувача Договору та активувати Особистий кабінет користувача.
 • 2.15. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику для фізичних осіб здійснюється через ідентифікацію шляхом надання завіреної копії паспорту, картки фізичної особи-платника податків та підписання Договору. Після цього Оператор активує Особистий кабінет користувача.

  2.16. Успішна активація облікового запису – Особистого кабінету, є завершенням процедури реєстрації користувача на Електронному майданчику «GOV.AUCTION» та, одночасно, моментом надання доступу до функціональних можливостей Електронного майданчику та ЕТС в якості користувача.

  3. Характеристики ETC

  3.1. ETC складається з двох основних компонентів:

  - серверна частина у складі ЦБД та АРІ взаємодії з електронними майданчиками;

  - інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою АРІ.

  3.2. ETC забезпечує:

  - безперебійну роботу щодо проведення електронних торгів;

  - прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій для участі в електронних торгах від учасників;

  - надання учасникам необхідної інформації, обробка запитів від учасників;

  - приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та НБУ;

  - формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних торгів з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення інших дій в ETC;

  - виконання інших функцій, передбачених цим Регламентом ETC.

  3.3. Формування протоколу електронних торгів, типові форми якого наведені у додатках до Регламенту, здійснюється ЦБД одразу після моменту завершення електронного аукціону. НБУ/оператор після формування типової форми протоколу може вносити до нього технічні зміни, що стосуються виключно реквізитів для перерахування коштів за лот, найменування підписантів зі сторони НБУ/оператора, винагороди оператора.

  3.4. Доступ до ETC здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами у порядку, визначеному цим Регламентом ETC.

  3.5. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору, укладеного між адміністратором ЕТС та оператором, а саме: Договором про використання електронної торгової системи, укладеного між ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та Товарною біржою «БІРЖА.ОНЛАЙН» № 9-EP-PS-2 від 29.03.2017 року.

  4. Режим роботи ETC

  4.1. ETC працює цілодобово, протягом семи днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.

  4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, розміщуються на Електронному майданчику «GOV.AUCTION» не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.

  4.3. У разі виникнення у Товарної біржі «БІРЖА.ОНЛАЙН», оператора Електронного майданчику «GOV.AUCTION» непрогнозованих технічних та програмних неполадок чи інших проблем, що унеможливлюють роботу з ETC та проведення електронних торгів, оператор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ETC, розміщує на веб-сайті електронного майданчику оператора відповідне оголошення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ETC та дату і час відновлення доступу до ETC.

  4.4. Оператор Електронного майданчику «GOV.AUCTION» здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань, пов'язаних з функціонуванням ETC, за допомогою телефонного зв'язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків в робочі дні з 09:00 до 20:00 за київським часом.

  4.5. Оператор Електронного майданчику «GOV.AUCTION» може відступити від вимог Регламенту, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором або оператором вимог цього Регламенту та Регламенту ETC (форс-мажор), із негайним повідомленням усіх зацікавлених осіб, в тому числі НБУ, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту одразу після того, як це стане можливим. Таке повідомлення у будь-якому випадку має бути направлено не пізніше 24 годин з моменту виникнення таких обставин.

  5. Права, обов’язки та відповідальність оператора, користувача, учасника

  5.1. Оператор має право:

  5.1.1. Припинити технічний доступ користувачу та/або учаснику до роботи в особистому кабінеті в ETC у випадку порушення ними положень Регламенту. Підставою для відновлення технічного доступу зазначених осіб до ETC є усунення усіх виявлених порушень.

  5.1.2. Запитувати у користувача, учасника або НБУ необхідну інформацію для організації та проведення електронних торгів, у тому числі паперові копії документів з метою верифікації даних.

  5.2. Оператор зобов’язаний:

  5.2.1. Дотримуватись вимог цього Регламенту та Регламенту ETC під час проведення електронних торгів.

  5.2.2. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та/або спотворення облікових даних, що містяться в ETC.

  5.2.3. Забезпечити технічну можливість та рівний доступ для користувачів та/або учасників, в тому числі, до інформації про проведення електронних торгів в ETC, а також доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів вчиняти дії в ETC згідно з Регламентом. У випадку тимчасової відсутності такого сервісу в робочі дні з 9-00 до 20-00 год. з причин проведення невідкладних технічних робіт - розмістити відповідне оголошення на електронному майданчику не пізніше 2 (двох) годин до початку таких робіт з обов'язковим інформуванням учасників, зареєстрованих на Електронному майданчику «GOV.AUCTION».

  5.2.4. Поінформувати учасника протягом 10 (десяти) хвилин з моменту подання, редагування або анулювання поданої ним закритої цінової пропозиції до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій.

  5.2.5. Передати унікальне гіперпосилання для участі в електронному аукціоні відповідному учаснику згідно пункту 7.15. Регламенту протягом 30 (тридцяти) хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання, але не пізніше, ніж за 1 годину до початку електронного аукціону.

  5.2.6. Розміщувати на веб-сайті Електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки НБУ, користувачів та/або учасників.

  5.2.7. Забезпечувати нерозголошення конфіденційної інформації, в тому числі, найменування учасника та розмір його закритої цінової пропозиції до початку електронного аукціону.

  5.2.8. Самостійно перевіряти достовірність ідентифікаційної інформації, наданої користувачем, що має намір прийняти участь в електронних торгах, а саме:

  5.2.8.1. для фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові учасника, серію, номер документа, що посвідчує його особу, та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок; реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка;

  5.2.8.2. для юридичних осіб - найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи, серію та номер документа, що посвідчує його особу; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи; реквізити рахунку учасника, на який має бути повернуто гарантійний внесок: реєстраційний номер лота, стосовно якого подається заявка;

  5.2.8.3. для фізичних та/або юридичних осіб - запевнення, що він не є пов'язаною особою з НБУ/адміністратором/оператором, а також з їх службовими особами. Відсутність запевнення користувача, що він не є пов'язаною особою з НБУ/адміністратором/оператором, а також з їх службовими особами є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі у електронному аукціоні.

  5.2.9. Інформувати користувача про зарахування на рахунок оператора гарантійного внеску протягом однієї години з моменту такого зарахування та набуття ним права подати заяву на участь та закриту цінову пропозицію для отримання статусу учасника відповідно до пункту 7.10. Регламенту.

  5.2.10. Здійснювати консультаційну підтримку НБУ, користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням ETC, за допомогою телефонного зв'язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09:00 до 20:00 за київським часом.

  5.2.11. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронних торгів в порядку, передбаченому Регламентом з урахуванням положень пункту 5.3. Регламенту.

  5.2.12. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ETC та/або збереженням.

  5.2.13. Інформувати адміністратора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ETC.

  5.2.14. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД.

  5.2.15. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

  5.3. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми загальної комісійної винагороди, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати допущення таких порушень:

  5.3.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години (5 і більше разів), якщо це призвело до порушення прав користувача;

  5.3.2. Розкриття конфіденційної інформації, в тому числі, найменування учасника та/або розмір його закритої цінової пропозиції до початку електронного аукціону, що не призвело до негативних наслідків для користувачів та/або НБУ.

  5.3.3. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 1 (однієї) години в робочі дні з 9-00 до 20-00, крім випадків, передбачених пунктами 4.3 та 5.2.3. Регламенту. У разі вчинення оператором порушень, передбачених цим пунктом, такий оператор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання винагороди, перерахувати частину такої винагороди НБУ.

  5.4. Оператор не несе відповідальність:

  5.4.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини наявності у нього невідповідного програмно-апаратного комплексу, необхідного для роботи в ETC відповідно до технічних вимог ETC, а саме:

  - відсутність у користувача комп'ютерної техніки з необхідним набором програмно- технічних можливостей, що задовольняють вимогам для роботи в ETC;

  - наявність обмежень та налаштувань, які не дозволяють йому повноцінно працювати в ETC;

  - неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими програмами, в тому числі вірусами;

  - недоліки в роботі мережевої інфраструктури, що унеможливили повноцінну роботу з ETC;

  - недоліки в роботі мережевих систем та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), чиїми послугами користується користувач, а також збої в роботі апаратно-технічного комплексу провайдера користувача, що призвело до не регламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет і не дозволило користувачеві повноцінно працювати в ETC.

  5.4.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли НБУ, користувач або учасник, у разі, якщо причиною цьому стало:

  - незнання, невиконання чи неналежне виконання НБУ, користувачем, учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті, що призвело до прийняття НБУ, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами та учасниками і негативно позначилося на діловій репутації НБУ, користувача або учасника;

  - неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних НБУ, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття НБУ, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;

  - дії, вчинені в ETC від імені НБУ, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про НБУ, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

  5.4.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ETC.

  5.4.4. За розмір цінової пропозиції, що подається учасником під час електронного аукціону.

  5.4.5. За дії, пов'язані з процедурою підписання протоколу електронних торгів за результатами проведення електронних торгів, що формується ЦБД відповідно до Регламенту ETC.

  5.8.6 За укладання договору між НБУ та переможцем електронних торгів, визначеного на підставі проведеного в ETC електронного аукціону та за взаємне виконання сторонами умов такого договору.

  5.8.7. За розміщення інформації НБУ, користувачем, учасником внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди НБУ, користувачеві або учаснику.

  5.5. Користувач та учасник зобов’язані:

  5.5.1. Дотримуватись вимог Регламенту в процесі роботи в ETC.

  5.5.2. Своєчасно розміщувати в ETC актуальні документи та інформацію, надану при реєстрації в ETC.

  5.5.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені та пароля, наданих для роботи в ETC через електронний майданчик та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора.

  5.5.4. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ETC, розміщення некоректної інформації, в т.ч. такої, що має образливий характер та за некоректні дії в ETC, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки.

  5.5.5. Забезпечити надійний антивірусний захист автоматизованого робочого місця та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ETC.

  5.5.6. Нести відповідальність за невиконання цього Регламенту та Регламенту ЕТС, що спричинило за собою порушення прав третіх осіб, з обов’язковим відшкодуванням збитків у повному обсязі.

  5.5.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками.

  5.5.8. Для участі у електронних торгах, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, надати оператору запевнення в довільній формі у тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

  5.5.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для його верифікації оператором з урахуванням вимог, що ставляться до учасника відповідно до цього Регламенту.

  6. Підготовка до проведення електронних торгів

  6.1. Оголошення публікується НБУ в ETC через особистий кабінет, сформований за допомогою сервісів, що надаються електронними майданчиками. Порядок надання таких сервісів здійснюється відповідно до договорів, укладених між НБУ та Товарною біржою «БІРЖА.ОНЛАЙН».

  6.2. Оголошення обов’язково повинно містити :

  6.2.1. Дату оголошення;

 • реєстраційний номер лота;
 • відомості про зберігача лота - прізвище, ім’я та по батькові (найменування), контактний телефон, електронну адресу;
 • інформацію про власника лота;
 • порядок оформлення участі в електронних торгах, перелік документів, які надаються учасниками, та вимоги до їх оформлення;
 • кінцевий термін прийняття заявок про участь в електронних торгах;
 • місце і дату проведення електронних торгів;
 • час початку та закінчення електронних торгів;
 • відомості про лот, його склад, характеристики, опис за родовими чи індивідуальними ознаками;
 • місцезнаходження лота, його фотографічні зображення;
 • початкову ціну реалізації лота;
 • порядок ознайомлення з лотом;
 • крок електронних торгів/аукціону;
 • строки сплати та розмір гарантійного внеску; порядок і критерії визначення переможця електронних торгів/аукціону;
 • строк для підписання протоколу проведення електронних торгів/аукціону;
 • реквізити рахунку НБУ для перерахування коштів за придбане майно;
 • 6.2.2. Розподіл активів (майна) по лотах;

  6.2.3. Початкову ціну лоту.

  6.3. НБУ має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів до опублікування такого оголошення в ETC.

  6.4. Після здійснення адміністратором відповідних налаштувань в ETC НБУ має право вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронних торгів після опублікування такого оголошення в ETC до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій виключно на підставі відповідних рішень НБУ.

  6.5. Інформація про проведення електронних торгів та інформація про лот оприлюднюються на веб-сайті НБУ та на веб-сайтах операторів.

  6.6. Інформація про лот, яка розміщується на веб-сайті оператора за адресою https://gov.auction/, повинна додатково містити відомості про:

  - банківські реквізити оператора для сплати гарантійного внеску та порядок його повернення;

  - розмір винагороди оператора;

  - зміни до інформації про лот, опублікованої в ETC.

  7. Порядок проведення електронних торгів

  7.1. Оголосити електронні торги може лише НБУ.

  7.2. Запис про нові електронні торги створюється НБУ в ЦБД через електронний майданчик оператора за допомогою АРІ. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронні торги. Сервіс пошуку та перегляду торгів надає електронний майданчик через ETC, доступ до якого забезпечує оператор за допомогою АРІ.

  7.3. Електронні торги або їх результати можуть бути відмінені (скасовані) НБУ на будь- якому їх етапі.

  7.4. Під час роботи в ETC, учасники своєчасно, відповідно до визначеного цим Регламентом порядку, здійснюють дії для участі в електронних торгах через електронні майданчики.

  7.5. Будь-яка закрита цінова пропозиція учасника, належним чином спрямована через електронний майданчик в ETC в ході участі в електронних торгах, вважається згодою із запропонованими умовами продажу лоту.

  7.6. Для участі в електронних торгах, користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, шляхом заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про участь в електронних торгах має містити закриту цінову пропозицію і запевнення відповідно до пункту 5.2.16 Регламенту та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, встановленого у відповідному оголошенні. До моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій, учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Вся історія змін, внесених в цей період, зберігається в ЦБД.

  7.7. Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Після анулювання закритої цінової пропозиції вся інформація про неї видаляється з ЦБД, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.

  7.8. Заява про участь в електронних торгах повинна відповідати вимогам, зазначеним в документації про проведення торгів.

  7.9. Користувач зобов'язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій.

  7.10. Гарантійний внесок вважається сплаченим із моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. Дозволяється відхилення фактично сплаченої суми гарантійного внеску в бік збільшення до 1 (одного) відсотка. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора менш ніж за 1 (одну) годину до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових пропозицій, не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.

  7.11. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який подав відповідну закриту цінову пропозицію.

  7.12. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви про участь/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ETC автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

  7.13. Якщо подано більше 1 (однієї) закритої цінової пропозиції, ETC активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

  7.14. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, ETC автоматично присвоює електронним торгам статус «Торги не відбулися».

  7.15. Оператори забезпечують доступ до електронного аукціону, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, виключно тим учасникам, які виконали вимоги пункту 5.5.8. Регламенту під час подання заяви про участь у відповідних електронних торгах. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.

  7.16. У момент старту модуля електронного аукціону, на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається наступна інформація:

  - номер електронного аукціону;

  - стислий опис активу (майна);

  - номер учасника в електронному аукціоні;

  - кількість учасників;

  - час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника. Після моменту старту електронного аукціону ETC робить паузу 5 (п’ ять) хвилин і оголошує раунд.

  7.17. Електронний аукціон є основним етапом процесу електронних торгів, в ході якого учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до Регламенту.

  7.18. Учасник, за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, який є єдиним ідентифікатором учасника.

  7.19. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які встановлені ETC. Електронні майданчики мають право інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.

  7.20. Електронний аукціон складається з 3 (трьох) раундів, які проводяться за однаковими правилами.

  7.21. У кожному раунді учасники протягом 3 (трьох) хвилин, кожен в порядку від менших до більших цінових пропозицій, а при співпадінні цінових пропозицій - від пізніших до більш ранніх цінових пропозицій, мають право зробити крок аукціону. Відсутність цінової пропозиції протягом 3 (трьох) хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді, за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш ніж на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.

  7.22. Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, ETC надає йому можливість внести зміни до цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не діяв протягом З (трьох) хвилин, по закінченню цього часу, ETC приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

  7.23. По завершенню раунду, ETC робить паузу 3 (три) хвилини і оголошує наступний раунд.

  7.24. Користувачі мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронних аукціонів і результати їх проведення та здійснювати пошук інформації щодо електронних аукціонів.

  7.25. За умови скасування електронних торгів, в тому числі згідно пункту 7.3, їх статус змінюється в ETC на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або банком.

  7.26. Договір за результатами проведення електронних торгів укладається між НБУ та переможцем електронних торгів у формі, передбаченій законодавством, опубліковується НБУ в ETC через особистий кабінет протягом 11 (одинадцяти) робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів в ЦБД та перебуває у вільному доступі для всіх користувачів ETC (з дотриманням збереження персональних даних підписантів цього договору від НБУ).

  7.27. Переможець електронних торгів зобов'язаний:

  - підписати протокол електронних торгів протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його формування в ЦБД та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цінову пропозицію;

  - укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, провести розрахунки за майно протягом 10 (десяти) робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів.

  8. Порядок визначення переможця електронних торгів

  8.1. Процес визначення переможця електронних торгів передбачає автоматичну оцінку ЦБД цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування відповідного протоколу електронних торгів, форми якого наведені в додатку 1 та додатку 2 до цього Регламенту.

  8.2. Переможцем електронних торгів вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації НБУ, відповідно до пункту 8.3. Регламенту, учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.

  8.3. У випадку невиконання переможцем електронних торгів пунктів 5.5.8. та/або 7.27. Регламенту, НБУ, через особистий кабінет, дискваліфікує переможця електронних торгів. В такому випадку, ЦБД формує новий протокол електронних торгів з визначенням переможцем електронних торгів учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасника, що подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукціону та надано попередню згоду на очікування відповідно до пункту 8.2. Регламенту.

  8.4. Під час процесу «Оплачено. Очікується підписання договору» здійснюється підготовка та укладання договору між НБУ та переможцем електронних торгів, що є підтвердженням отримання НБУ повної оплати вартості лоту згідно з договором.

  8.5. Під час процесу «Продаж завершений» відбувається публікація НБУ сканованої копії договору в ETC та присвоєння електронним торгам статусу завершених.

  9. Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків

  9.1. Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію, перераховує на рахунок переможця електронних торгів залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором пункту 5.2.16 Регламенту), встановленої виконавчою дирекцією Фонду, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від НБУ про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.

  9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, окрім переможця електронних торгів, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів.

  9.3. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати такого анулювання.

  9.4. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами, 7.12, 7.14 Регламенту, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дати присвоєння торгам статусу «Торги не відбулися» або «Торги відмінено».

  9.5. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику, з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових цінових пропозиціях учасників - тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ETC (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).

  9.6. Сплачені гарантійні внески не повертаються переможцю електронних торгів та перераховуються НБУ в якості штрафних санкцій за порушення переможцем електронних торгів положень Регламенту у разі спливу строків, встановлених Регламентом для відповідних дій, а саме:

  - відмови від підписання ним протоколу електронних торгів;

  - неперерахування ним на рахунок НБУ коштів за придбаний лот у повному обсязі;

  - відмови від укладання ним договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги після підписання протоколу електронних торгів та/або оплати за лот.

  10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації

  10.1. Всі документи і відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ETC та проведенням електронних торгів, у тому числі, з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ETC.

  10.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронних торгів, відповідно до Регламенту ETC, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:

  - документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;

  - інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;

  - можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;

  - у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.

  10.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.

  10.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.

  11. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту

  11.1. Внесення змін (доповнень) до Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться оператором на підставі відповідних змін, внесених до Регламенту ЕТС.

  11.2. Актуальний Регламент ETC у формі електронного документа розміщується адміністратором системи у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та НБУ на веб-сайті https://bank.gov.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ETC здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ETC за посиланням www.prozorro.sale та НБУ на веб-сайті https://bank.gov.ua для максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.

  11.3. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту ETC є його невід'ємною частиною.

  Додаток 1 до Регламенту

  ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № ___________________

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ETC:______________________________________

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:_____________________________________

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронних торгів: ____________

  Номер лоту ______________________________

  Власник активів (майна) (найменування банку): ______________________________

  Статус електронних торгів: торги відбулись

  Дата та час початку електронного аукціону: __________(дата, час, сек)

  Дата та час завершення електронного аукціону: _______________(дата, час, сек)

  Найменування активів (майна) лоту: ___________________

  Початкова ціна/початкова ціна реалізації: ________ , гри. з ПДВ (для активів, що реалізуються без ПДВ - без ПДВ)

  Ціна продажу: , гри з ПДВ (для активів, що реалізуються без ПДВ - без ПДВ)

  Крок аукціону: __________________________________

  Розмір гарантійного внеску: грн, коп.

  Учасники:

  1. Учасник 1 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*);

  2. Учасник 2 (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності - серія і номер паспорта - для фізичних осіб*)

  Закриті цінові пропозиції учасників:

  ● Учасник 1 – закрита цінова пропозиція ___грн. коп., ____(дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – закрита цінова пропозиція ___грн. коп.,____(дата, час, сек)

  Раунд 1

  ● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

  Раунд 2

  ● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп., ______ (дата, час, сек)

  Раунд 3

  ● Учасник 1 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

  ● Учасник 2 – цінова пропозиція _____ грн. коп.,______ (дата, час, сек)

  Переможець електронних торгів: Учасник №1 ________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п.__ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________

  Винагорода оператора, через електронний майданчик якого заведено інформацію про лот в ЕТС:_________________________ грн. з ПДВ

  Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. з ПДВ

  Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронних торгів від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: _________________________ грн. коп.

  Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронних торгів банку: _____________ грн. коп.

  Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

  Переможець електронних торгів зобов'язується:

  - підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дати формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронних торгів подано найвищу цінову пропозицію;

  - провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів) (майна) протягом 10 (двадцяти) десяти днів з дати формування протоколу електронних торгів.

  Переможець електронних торгів:

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  Найменування банку - замовника:____________

  Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  *Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

  Додаток 2 до Регламенту

  ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ №

  Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________

  Номер лоту___________________

  Найменування банку: __________

  Статус електронних торгів: торги не відбулись

  Найменування активів (майна) лоту:____________________

  Початкова ціна/початкова ціна реалізації:: _______, грн. з ПДВ (для активів, що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)

  Розмір гарантійного внеску: _________________, грн.,коп.

  Учасники/учасники відсутні:

  Учасник №1 ___________ (найменування учасника , код за ЄДРПОУ для юридичних осіб, ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

  Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)

  Оператор, через який було заведено інформацію про лот в ЕТС:

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  Найменування банку:____________

  Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку

  ____________ ____________ ____________ ____________

  (посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

  *Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.