ДОДАТОК № 1 ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (УГОДА КОРИСТУВАЧА)


Регламент
роботи Електронного майданчику «GOV.AUCTION» для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються
1. Визначення термінів
1.1. В цьому Регламенті роботи Електронного майданчику «gov.auction» для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі - Регламент), терміни вживаються в таких значеннях:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з Регламентом для участі в електронних торгах;
адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору;
веб-сайт оператора – сторінка Товарної біржі «Біржа.Онлайн» в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора, доступ до якого надається за адресою: gov.auction;
веб-сайти Фонду – сторінки Фонду в мережі Інтернет (www.fg.gov.ua, torgi.fg.gov.ua);
винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот;
гарантійний внесок - форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань щодо участі у електронних торгах, відповідно до цього Регламенту, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) на рахунок оператора;
довідник – логічний об'єкт, що містить набір атрибутів, що забезпечують зберігання довідкових та еталонних значень атрибутів об'єктів бази даних;
документація про проведення аукціону – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронного аукціону, умови його проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця;
електронний документ – документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі;
електронний майданчик «gov.auction» – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, доступний за адресою: https://gov.auction, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного аукціону;
електронний аукціон – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС та включає в себе автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту та етап подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом, в інтерактивному режимі реального часу;
електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес-аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних аукціонів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних;
етап подання цінових пропозицій - проміжок часу, що складається з двох періодів: протягом першого періоду всі учасники, окрім того, який зробив ставку, мають право зробити закриті цінові пропозиції, протягом другого періоду - цінову пропозицію має право зробити учасник, який зробив ставку;
закрита цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за поточну ціну лоту, яка діяла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, право на внесення якої надається учасникам протягом періоду, встановленого Регламентом. Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх подання;
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді;
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка зареєстрована на електронному майданчику в ЕТС відповідно до Регламенту;
крок аукціону - дисконт, розмір та час застосування якого затверджені рішенням Фонду, на який в ході відкритих торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лоту протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни оголошеного до продажу лоту або до моменту здійснення ставки учасником, а також надбавку, розмір якої затверджений рішенням Фонду щодо умов продажу та на яку мінімально цінова пропозиція учасника, що зробив ставку, повинна перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції під час періоду внесення цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;
мінімальна ціна - ціна лоту, відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів), якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лоту протягом встановленого періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника;
оголошення - стисла інформація, що містить дані з публічного паспорта активу (майна), паспорта відкритих торгів (аукціону) та посилання на дану інформацію на веб-сайті Фонду;
оператор електронного майданчика (оператор) – Товарна біржа «Біржа.Онлайн» – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та, відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.02.2017 року № 520, включено до Переліку осіб, відібраних за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)»;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів;
період проведення електронного аукціону - проміжок часу, протягом якого відбувається автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни лоту та подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом;
період для подання ставки - проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту;
переможець – учасник електронного аукціону, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з Регламентом;
повідомлення – офіційна інформація щодо будь-яких процесів, що проходять в ЕТС, яка надсилається адміністратором та/або оператором в електронній формі;
поточна ціна лоту - ціна лоту, яка відображається в інтерактивному режимі реального часу та діє протягом періоду між автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни лоту до досягнення мінімальної ціни, включаючи проміжок часу між досягненням мінімальної ціни лоту та завершенням електронного аукціону;
початкова (стартова) ціна - ціна лоту, сформованого із індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна), з якої розпочинаються відкриті торги (аукціон) та яка діє до першого автоматичного покрокового зниження ціни лоту;
публічний портал - веб-сайт www.prozorro.sale;
коригування - виправлення Фондом/Банком невідповідності інформації, що міститься в оголошенні, яке було опубліковане Фондом/Банком в ЕТС через особистий кабінет (єдиний кабінет), рішенню Фонду про затвердження умов продажу активів та/або публічному паспорту активу (майна), що може бути здійснено протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту опублікування такого оголошення в ЕТС, з одночасним інформуванням уповноваженого структурного підрозділу Фонду, до повноважень якого належить організація продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, про здійснення такого виправлення;
ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лоту та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лоту, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону з використанням відповідного функціоналу ЕТС;
унікальне гіперпосилання – активний текст, електронне натискання на який викликає перехід на сторінку електронного аукціону в ЦБД, яке надсилається адміністратором учаснику для надання йому можливості участі в електронному аукціоні;
учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір прийняти участь в електронному аукціоні, відповідає вимогам, встановленим законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до Регламенту. Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;
Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
ціна продажу – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот;
цінова пропозиція - сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого Регламентом. Розмір такої цінової пропозиції повинен перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції, поданої іншим учасником протягом періоду, встановленого Регламентом, не менше ніж на один крок;
шкідливі (зловмисні) програми - програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп'ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп'ютерних систем;
API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів) до ЕТС.
1.2. У цьому Регламенті під терміном Фонд розуміється Фонд або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.
1.3. Інші терміни вживаються у значеннях, визначених законами України та нормативно-правовими актами Фонду
2. Загальні положення
2.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2017 №3117 Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 за №999/30867, та інших нормативно-правових актів Фонду.
2.2. Право на організацію та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, у формі електронних торгів, надано Оператору відповідно до Договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) № 05/29092017-ГУ, укладеного між Оператором та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб 29.09.2017 року, всіх додаткових угод та додатків до нього.
2.3. Цей Регламент регулює правові відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, Фондом, банками, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронного аукціону в ЕТС.
2.4. Метою проведення електронних торгів є забезпечення реалізації майна (активів) неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються на підставі частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – банк), за найвищою вартістю у найкоротший строк.
2.5. Будь-який користувач, який реєструється для участі в електронному аукціоні, підтверджує, що ознайомлений з цим Регламентом та визнає його. Користувач-фізична особа шляхом реєстрації для участі в електронних торгах, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає згоду на збирання, обробку та використання персональних даних такого користувача з метою підготовки і проведення електронних торгів, забезпечення реалізації відносин у сфері реалізації активів (майна) банків на електронних торгах, відповідно до законодавство про систему гарантування вкладів фізичних осіб.
2.6. Перебіг строків, встановлених цим Регламентом, починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язаний початок таких строків. Строки, встановлені цим Регламентом для підписання та опублікування протоколу електронних торгів та договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, спливають о 18.00 останнього дня такого строку (якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним робочий день).
2.7. Регламент є обов’язковим до виконання всіма користувачами, учасниками, банками та Фондом, які користуються сервісами Електронного майданчику «gov.auction», а також – для оператора.
2.8. Будь-яка особа (банк, юридична особа, фізична особа – підприємець або фізична особа, їх уповноважені представники) для того, щоб отримати доступ до функціональних можливостей Електронного майданчику «gov.auction» та ЕТС, повинна пройти реєстрацію на Електронному майданчику та повинна бути ідентифікована оператором, після чого отримує активований Особистий кабінет.
2.9. Реєстрація передбачає заповнення відповідних ідентифікаційних полів з відомостями та даними, що стосуються особи, яка проходить цю процедуру, на сторінці реєстрації на веб-сайті оператора.
2.10. Поля, що мають спеціальні позначення - обов’язкові до заповнення.
2.11. Після внесення всіх необхідних даних щодо користувача, Електронний майданчик автоматично генерує текст Договору про надання послуг (угода користувача) (надалі – Договір), невід’ємним додатком до якого є Регламент, який стає доступним для ознайомлення в Особистому кабінеті користувача.
2.12. Оператор активує Особистий кабінет користувача після проходження користувачем процедури ідентифікації. Оператор має право для здійснення ідентифікації користувачів вимагати від користувачів надання документів, що підтверджують особу та/або дані користувача.
2.13. Розмір платежу за фінансову ідентифікацію складає: 10 грн., без ПДВ.
2.14. Користувач, що проходить процедуру реєстрації, несе повну відповідальність за достовірність та повноту інформаційних полів, що підглядають заповненню при реєстрації.
2.15.Зазначені користувачем при реєстрації відомості та реквізити використовуються для складання (генерації) Договору, а також документів, складання яких передбачено Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Податковим кодексом України, зокрема: рахунків, актів наданих послуг, податкових накладних тощо.
2.16. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику через фінансову ідентифікацію (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), яка також може використовуватись з метою акцептування Договору, здійснюється у наступному порядку:
• оператор надає рахунок (додаток до договору) користувачу для оплати;
• користувач сплачує рахунок (додаток до договору) за вказаними у ньому реквізитами, у тому числі з зазначенням призначення платежу;
• після перевірки даних, оператор Електронного майданчика може або відмовити користувачу в активації Особистого кабінету із зазначенням причин, або вважати його акцептом користувача Договору та активувати Особистий кабінет користувача.
2.17. Реєстрація в Електронній торговій системі на Електронному майданчику для фізичних осіб здійснюється через ідентифікацію шляхом надання завіреної копії паспорту, картки фізичної особи-платника податків та укладення Договору. Після цього Оператор активує Особистий кабінет користувача.
Успішна активація облікового запису – Особистого кабінету, є завершенням процедури реєстрації користувача на Електронному майданчику «gov.auction» та, одночасно, моментом надання доступу до функціональних можливостей Електронного майданчику та ЕТС в якості користувача.
3. Характеристики ЕТС
3.1. ЕТС складається з двох основних компонентів:
3.1.1. Серверна частина у складі ЦБД та API взаємодії з електронними майданчиками;
3.1.2. Інтерфейси електронних майданчиків, які забезпечують роботу користувачів, учасників та взаємодіють з ЦБД за допомогою API.
3.2. ЕТС забезпечує:
3.2.1. Безперебійний сервіс проведення електронних аукціонів;
3.2.2. Прийняття заяв для участі в електронних аукціонах від учасників;
3.2.3. Надання учасникам необхідної інформації, обробка запитів від учасників;
3.2.4. Приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників, користувачів та банків;
3.2.5. Формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронних аукціонів протягом не менше 3 (трьох) років з дати їх створення;
3.2.6. Виконання інших функцій та дій, передбачених Регламентом.
3.3. Формування протоколів електронних торгів, форми яких наведені у додатках 1-4 до Регламенту, здійснюється ЦБД після моменту завершення електронного аукціону.
3.4. Доступ до інформації, що розміщується в ЕТС, забезпечується за допомогою API – веб-сервісів, заснованих на нотації JSON (Application Programming Interface, набір готових класів, процедур, функцій, структур і констант, що надаються додатком (бібліотекою, сервісом) для використання у зовнішніх програмних продуктах).
3.5. Доступ оператора до ЕТС здійснюється на підставі відповідного договору, укладеного між адміністратором ЕТС та оператором, а саме: договором про використання електронної торгової системи, укладеного між ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» та Товарною біржою «Біржа.Онлайн» №3-PS-EP від 20 лютого 2017 року.
3.6. Доступ Фонду/банку до ЕТС здійснюється через особистий кабінет на підставі відповідного договору.
3.7. Вся інформація в ЕТС розміщується українською, англійською та російською мовами, крім тих випадків, коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення. Використання латинських та інших символів при написанні українських та російських слів не допускається.
3.8. Будь-яка дія, вчинена в ЕТС з особистого кабінету учасника та/або Фонду/банку, вважається такою, що вчинена відповідною особою.
3.9. ЕТС передбачає наявність сервісу обговорення торгів в режимі запитання-відповідь, доступ до якого припиняється за 1 (один) робочий день до дня електронного аукціону. Всі запитання/відповіді зберігаються в ЕТС і є доступними всім користувачам для перегляду, незалежно від статусу електронного аукціону.
3.10. Запитання учасників залишаються анонімними до моменту закінчення електронного аукціону, та мають бути сформульовані виключно в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.
4. Режим роботи ЕТС
4.1. ЕТС працює цілодобово, сім днів на тиждень, за винятком часу проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт.
4.2. Повідомлення про тривалість і терміни проведення планових профілактичних робіт, надсилаються адміністратором Фонду/банкам і операторам та розміщуються на сайтах операторів, у тому числі Електронного майданчику «gov.auction», не пізніше ніж за 2 (два) календарних дні до дати початку проведення таких робіт.
4.3. Оператор Електронного майданчику «gov.auction» забезпечує доступність сервісу, що полягає у наданні можливості для користувачів та учасників вчиняти дії в ЕТС згідно з Регламентом та здійснює консультаційну підтримку користувачів та учасників з питань, пов'язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків, в робочі дні з 09-00 до 18-00 за київським часом. Проведення технічних робіт електронним майданчиком в цей період часу заборонено.
4.4. У разі виникнення технічних та програмних неполадок, що унеможливлюють введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів через особистий кабінет Фонду/банку, адміністратор у строк, що не перевищує 2 (дві) години з моменту відновлення працездатності в ЕТС, розміщує на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale) відповідне повідомлення, яке містить причину, дату і час припинення доступу до ЕТС та дату і час відновлення доступу до ЕТС. В такому випадку введення та опублікування оголошення в ЕТС та/або вчинення необхідних дій щодо завершення електронних торгів здійснюється через особистий кабінет відповідного оператора.
4.5. Адміністратор, оператор Електронного майданчику «gov.auction» та Фонд/банк можуть відступити від вимог цього Регламенту, якщо дотримання таких вимог стало неможливим внаслідок виникнення обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотніх обставин, які не залежать від волі таких осіб, і яким вони не могли запобігти, та які безпосередньо унеможливили виконання адміністратором, оператором та/або Фондом/банком вимог цього Регламенту (форс-мажор), із повідомленням протягом 24 годин засобами електронної пошти усіх зацікавлених осіб, в тому числі Комісії, а також подальшим приведенням дій у відповідність до Регламенту одразу після того, як це стане можливим. Вплив та наслідки таких обставин підлягають розгляду Комісією.
5. Права, обов'язки та відповідальність адміністратора, оператора, користувача, учасника, банку та Фонду
5.1. Адміністратор має право:
5.1.1. Перевіряти достовірність інформації, наданої користувачами через електронний майданчик оператора, а також інформації, наданої Фондом/банком через особистий кабінет;
5.1.2. Здійснювати модернізацію, модифікування ЕТС і змінювати, додавати системну інформацію та/або змінювати її зміст, класифікацію або оформлення.
5.1.3. Припинити доступ оператора до ЕТС на підставі отриманого рішення Фонду, щодо наявності одного з наступних порушень:
- 3 (трьох) або більше випадків порушення відповідним оператором будь-якого із положень та вимог цього Регламенту у поточному календарному році;
- недоступності електронного майданчика, право на використання якого має такий оператор, протягом більш ніж 6 (шести) годин робочого часу у поточному календарному році;
- розкриття оператором інформації з обмеженим доступом, а саме: розміру закритої цінової пропозиції учасника – до початку електронного аукціону, найменування/П. І. Б. учасника – до завершення електронного аукціону;
- технічного втручання в ЕТС з боку третіх осіб через електронний майданчик оператора.
5.2. Адміністратор повідомляє оператора про припинення доступу його електронного майданчика до ЕТС протягом 10 (десяти) днів з дати прийняття відповідного рішення Фондом та публікує оголошення про прийняте рішення на публічному порталі Prozorro.Продажі (www.prozorro.sale).
5.3. Адміністратор зобов’язаний:
5.3.1. Самостійно забезпечити збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться в ЕТС під час організації та проведення електронних аукціонів або визначити іншу відповідальну за таке збереження особу на підставі договору та нести при цьому відповідальність за дії або бездіяльність такої особи;
5.3.2. Забезпечити технічну можливість Фонду/банку заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС, вчиняти інші дії, відповідно до цього Регламенту, а також забезпечувати можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронних аукціонів відповідно до Регламенту;
5.3.3. Забезпечити технічну можливість доступу для Фонду/банків, користувачів, учасників до електронних аукціонів, в тому числі, до інформації про проведення електронних аукціонів;
5.3.4. Забезпечити генерацію протягом 3 секунд (трьох секунд) унікального гіперпосилання з моменту отримання інформації від оператора про набуття користувачем статусу учасника;
5.3.5. Нести відповідальність за дієвість унікального гіперпосилання, згенерованого відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту;
5.3.6. Забезпечувати нерозголошення унікального гіперпосилання, третім особам;
5.3.7. Інформувати оператора, банк та Фонд про проведення планового автоматичного та/або ручного тестування в рамках роботи в ЕТС не пізніше 10 (десяти) робочих днів до дати початку такого тестування.
5.4. Адміністратор не несе відповідальності:
5.4.1. За невиконання своїх повноважень з вини Фонду/банку, оператора, учасників та користувачів згідно з Регламентом;
5.4.2. За неналежну роботу користувача в ЕТС внаслідок зараження комп'ютерної техніки такого користувача шкідливими (зловмисними) програмами;
5.4.3. За протиправне використання паролю та логіну Фонду/банку, оператора, учасника, користувача третіми особами.
5.5. Оператор має право:
5.5.1. Припиняти технічний доступ користувачам до роботи в особистому кабінеті в ЕТС у випадку порушення ними положень Регламенту. Підставою для відновлення технічного доступу таким користувачам до ЕТС є усунення ними усіх виявлених порушень;
5.5.2. Запитувати у користувача або Фонду/банку необхідну інформацію для організації та проведення електронних аукціонів.
5.6. Оператор зобов'язаний:
5.6.1. Своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з банком на виконання відповідного рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна), яким передбачено укладення такої додаткової угоди;
5.6.2. Дотримуватись вимог Регламенту під час проведення електронних аукціонів;
5.6.3. Забезпечувати цілісність даних, що передаються до ЦБД або приймаються від ЦБД (оновлення інформації) або окремих файлів, в тому числі, захист від несанкціонованого доступу і ненавмисного знищення та спотворення даних, що містяться в ЕТС;
5.6.4. Забезпечувати можливість розміщення в ЕТС опису лоту, що виставляється на продаж згідно з додатковою угодою (у випадку її укладення), укладеною в межах договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) між оператором і Фондом, рішенням Фонду про затверження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку (ів), Регламентом та документацією про проведення аукціону щодо лоту, який виставляється на продаж;
5.6.5. Передати до ЦБД інформацію про набуття користувачем статусу учасника та поінформувати такого користувача про набуття ним статусу учасника та права участі в електронному аукціоні протягом 15 (п’ятнадцяти) хвилин з моменту зарахування сплаченого ним гарантійного внеску на рахунок оператора;
5.6.6. Забезпечити доставку унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника протягом 5 (п’яти) хвилин з моменту його генерації відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту для надання йому можливості участі в електронному аукціоні;
5.6.7. Своєчасно розміщувати на веб-сайті електронного майданчика інформацію, що може вплинути на права та обов'язки Фонду/банку, користувачів та/або учасників;
5.6.8. Забезпечувати нерозголошення унікальних гіперпосилань, що були надіслані адміністратором до особистого кабінету відповідного учасника згідно з підпунктом 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту, а до моменту завершення електронного аукціону конфіденційної інформації:
- найменування/ПІБ та/або кількості користувачів, які подали заявки про участь в електронному аукціоні;
- найменування/ПІБ та/або кількості учасників, які сплатили гарантійний внесок та отримали право на участь в електронному аукціоні (статус учасника);
5.6.9. Самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб, у тому числі нерезидентів – ідентифікаційний код (для резидентів - код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб- резидентів – реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, який має намір прийняти участь в електронному аукціоні даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі в електронному аукціоні;
5.6.10. Інформувати учасників, Фонд/банк через їх особисті кабінети про настання подій, які можуть вплинути на їх права та обов’язки, не пізніше, ніж за дванадцять годин до настання таких подій;
5.6.11. Здійснювати консультаційну підтримку банків, користувачів та учасників з питань, пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронної пошти, в робочі дні з 09-00 до 18-00 год. за київським часом. Контактні номери телефонів та адреса електронної пошти вказані на веб-сайті https://gov.auction;
5.6.12. Підписати протокол електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування.
5.6.13. Своєчасно здійснювати повернення гарантійного внеску та перерахування залишку гарантійного внеску на рахунок переможця електронного аукціону в порядку, передбаченому Регламентом з урахуванням положень пункту 5.7 цієї глави Регламенту;
5.6.14. Здійснювати антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів, перед їх передачею до ЦБД та/або збереженням;
5.6.15. Забезпечити технічні можливості для збереження інформації про лот в режимі чернетки з функціями редагування до моменту її публікації в ЦБД, а також можливість коригування, відповідно до цього Регламенту ЕТС;
5.6.16. Отримати від користувача, який бажає прийняти участь у електронному аукціоні, предметом продажу на якому є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;
5.6.17. Отримати від користувача згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення персональних даних користувача, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних третім особам для проведення електронних аукціонів відповідно до Регламенту.
5.6.18. Інформувати учасника з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, або учасника, який зробив ставку, про зміну його статусу протягом 2 (двох) годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, з одночасним поверненням такому учаснику сплаченого ним гарантійного внеску.
5.6.19. Забезпечити коректне та своєчасне відображення в системі зміни статусу учасника з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, хто подав її раніше за інших (зміна статусу в ЕТС «очікується рішення» на статус в ЕТС «рішення скасоване) відповідно до пункту 5.6.18. цього Регламенту.
5.7. Оператор несе відповідальність у вигляді санкції в розмірі 2 (двох) відсотків від початкової ціни/ ціни реалізації лоту, який виставлено до продажу, але не більше 3 000 000 (трьох мільйонів) грн., що сплачується одноразово за порушення, факт здійснення яких встановлено та відображено у відповідному рішенні Фонду, а саме:
5.7.1. Порушення цілісності даних, що полягає у не передачі до ЦБД або не прийманні від ЦБД інформації (її оновлення) або окремих файлів протягом 1 (однієї) години (більше 3 разів на календарний рік), якщо це призвело до порушення прав користувача;
5.7.2. Недоступності сервісу електронного майданчика, що полягає у неможливості користувача вчиняти будь-які дії протягом більше 2 (двох) годин в робочі дні з 9-00 до 18-00 год., крім випадків, передбачених пунктом 4.4 глави 4 цього Регламенту;
У разі прийняття Фондом рішення про застосування санкції до оператора, передбаченої пунктом 5.7 даної глави цього Регламенту, оператор, на виконання такого рішення, зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання винагороди, перерахувати частину такої винагороди банку, актив (майно) якого було продано. Фонд направляє копію рішення про застосування санкції такому оператору протягом 1 (одного) робочого дня з дати його прийняття.
Невиконання оператором рішення Фонду про застосування до нього санкції, передбаченої пунктом 5.7 глави 5 цього Регламенту, є підставою для виключення такого оператора з переліку осіб, кваліфікованих згідно з нормативними актами Фонду.
5.8. Оператор не несе відповідальність:
5.8.1. За будь-які збитки, втрати, які поніс користувач з причини невідповідності його програмно-апаратного комплексу рекомендованим вимогам, необхідним для роботи в ЕТС, в тому числі:
- відсутність у користувача комп'ютерної техніки з достатнім набором програмно-технічних можливостей;
- неможливість роботи з причини зараження комп'ютерної техніки користувача шкідливими (зловмисними) програмами;
- недоліки в роботі мережевої інфраструктури та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу такого провайдера, що призвели до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет та унеможливили повноцінну роботу з ЕТС;
5.8.2. За будь-які збитки, втрати, які понесли Фонд/банк або учасник, в разі, якщо причиною цьому стало:
- незнання, невиконання чи неналежне виконання Фондом/банком або учасником вимог та процедур, визначених у цьому Регламенті, що призвело до прийняття Фондом/банком або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими учасниками і негативно позначилося на діловій репутації Фонду/банку або учасника;
- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних Фондом/банком, користувачем або учасником третім особам, що призвело до прийняття Фондом/банком, користувачем або учасником на себе незапланованих зобов'язань перед іншими користувачами або учасниками;
- дії, вчинені в ЕТС від імені Фонду/банку, користувача або учасника третіми особами, які спричинили зміну інформації про банк, користувача або учасника, що негативно позначилося на їх діловій репутації;
5.8.3. За опис лоту, умови його продажу та зміст оголошення, що розміщені в ЕТС;
5.8.4. За дії Фонду/банку, пов’язані з процедурою підписання протоколу електронного аукціону, що формується ЦБД відповідно до Регламенту;
5.8.5. За укладання договору між банком та переможцем і за взаємне виконання сторонами умов такого договору;
5.8.6. За розміщення інформації Фондом/банком, користувачем, учасником, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди банку, користувачеві або учаснику.
5.9. Користувач та учасник зобов'язані:
5.9.1. Дотримуватись вимог Регламенту в процесі роботи в ЕТС;
5.9.2.Надавати достовірну інформацію, яка підлягає опублікуванню в ЕТС та запобігати наданню інформації, що має образливий характер;
5.9.3. Забезпечити збереження авторизаційних даних та нести відповідальність за збереження в таємниці свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в ЕТС через електронний майданчик, та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання таких даних третіми особами, так само, як і за всі дії третіх осіб, що здійснені з використанням імені та пароля користувача або учасника. При виникненні підозр про їх несанкціоноване використання третіми особами негайно повідомляти про це оператора;
5.9.4. Забезпечити захист комп'ютерної техніки та програмного забезпечення (в тому числі, автоматизованого робочого місця), яке використовує користувач або учасник для участі в електронному аукціоні, від шкідливих (зловмисних) програм, та унеможливити втручання в роботу системи сторонніх осіб з автоматизованого робочого місця користувача або учасника, негайно повідомляти оператора про виникнення обставин, що можуть перешкоджати функціонуванню ЕТС;
5.9.5. Нести повну відповідальність за достовірність інформації, розміщеної в ЕТС, некоректні дії в ЕТС, що спричинили шкоду іншим особам, а також відшкодувати всі заподіяні такими діями збитки. Своєчасно оновлювати актуальні документи та інформацію, надану для реєстрації в ЕТС;
5.9.6. Нести відповідальність за невиконання Регламенту, запобігати порушенню прав третіх осіб, а у разі спричинення збитків третім особам обов’язково їх відшкодувати у повному обсязі;
5.9.7. Приймати на себе всі ризики, пов'язані з надійністю доступу по каналах зв'язку Інтернет (розрив зв'язку) і пропускною здатністю каналів зв'язку Інтернет (затримки в передачі даних), які використовуються такими користувачами або учасниками, та ризики, пов’язані з можливим неодноразовим натисканням на отримане унікальне гіперпосилання та/або відкриття унікального гіперпосилання в різних браузерах та/або різних вкладках одного браузера, чим порушується функціональність та унікальність такого гіперпосилання;
5.9.8. Для участі в електронному аукціоні, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та/або договорами забезпечення, надати оператору запевнення в тому, що такий користувач не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення;
5.9.9. Надати достовірну інформацію, необхідну для отримання учасником доступу до електронних торгів з урахуванням вимог, що висуваються до нього відповідно до Регламенту.
5.9.10. Забезпечувати нерозголошення копій та/або оригіналів унікальних гіперпосилань, що були отримані від адміністратора відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту, третім особам.
5.10. Банк зобов’язаний:
5.10.1. Якщо це передбачено рішенням Фонду, своєчасно укласти додаткову угоду до договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) з оператором на виконання рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);
5.10.2. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду;
5.10.3. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти всі необхідні дії та заходи щодо надання інформації про лот, який пропонується до продажу на електронних аукціонах, відповідно до документації про проведення аукціону, вносити зміни або скасовувати електронні аукціони на підставі рішень Фонду;
5.10.4. Надавати відповіді на запитання учасників щодо лоту. Надавати доступ учасникам до документів, що стосуються лоту, у спосіб, визначений законодавством;
5.10.5. Підписати протокол електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем його формування, та опублікувати його в ЕТС через особистий кабінет не пізніше 4 (чотирьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування такого протоколу електронного аукціону. Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для його підписання та опублікування. У випадку не підписання та неопублікування протоколу електронного аукціону ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся»;
5.10.6. Укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги, опублікувати його через свій особистий кабінет в ЕТС протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, якщо такий строк не буде продовжено, відповідно до умов цього Регламенту, та завершити процедуру шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону «завершити електронний аукціон». Вказаний строк спливає о 18-00 год. останнього дня строку, встановленого для підписання та опублікування вказаного договору, за умови відсутності рішення комісії щодо продовження даного строку;
5.10.7. За наявності підстав, що унеможливлюють належне виконання банком підпункту 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту, звернутися з обґрунтованим поданням до комісії щодо продовження строку, встановленого для укладення та публікації договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, за 5 (п’ять) робочих днів до дня завершення вказаного в підпункті 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту строку. У разі неможливості звернення банком із відповідним поданням за 5 (п’ять) робочих днів до дати завершення вказаного в підпункті 5.10.6 пункту 5.10 глави 5 цього Регламенту ЕТС строку, таке подання може бути подане пізніше вказаного строку із обґрунтуванням банком причин неможливості своєчасного його подання.
5.11. Фонд зобов’язаний:
5.11.1. Нести відповідальність за достовірність інформації про лот, що міститься в рішеннях Фонду про затвердження умов продажу активів (майна);
5.11.2. Своєчасно та в повному обсязі вчиняти дії щодо забезпечення реалізації повноважень банків відповідно до Регламенту;
5.11.3. Заводити через особистий кабінет інформацію про лот до ЕТС відповідно до рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) з дотриманням строків (термінів), встановлених у відповідному рішенні Фонду;
5.12. У разі невиконання або неналежного виконання Регламенту, банк, оператор, адміністратор, Фонд, учасник та користувач несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6. Підготовка до проведення електронного аукціону
6.1. Оголошення публікується Фондом/банком в ЕТС протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Фонду про затвердження умов продажу активів (майна). Фонд/банк має можливість редагування та друку сформованого оголошення до моменту його публікації в друкованих засобах масової інформації.
6.2. Оголошення обов’язково повинно містити:
6.2.1. Дату оголошення, умови та порядок проведення електронного аукціону, зокрема, розмір гарантійного внеску, номер лоту, крок аукціону, початкову (стартову) та мінімальну ціну лоту, умови реєстрації на електронний аукціон, період проведення електронного аукціону та інше;
6.2.2. Публічний паспорт активу (майна);
6.2.3. Розподіл активів (майна) по лотах (склад лотів).
6.3. Фонд/банк має право самостійно вносити зміни в опис лоту та оголошення про проведення електронного аукціону до опублікування такого оголошення в ЕТС.
6.4. Фонд/банк має право здійснити коригування інформації, що міститься в оголошенні про проведення електронного за виключенням інформації про початкову (стартову) ціну лоту, дату проведення електронного аукціону, та найменування електронного аукціону (аукціон, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції або електронний аукціон), в ЕТС не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту опублікування такого оголошення в ЕТС, з одночасним інформуванням уповноваженого структурного підрозділу Фонду, до повноважень якого належить організація продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.
6.5. Інформація про предмет електронного аукціону (лот) міститься у паспорті відкритих торгів (аукціону) та публічному паспорті активу (майна), оформлених відповідно до вимог нормативно-правових актів Фонду, які оприлюднюються на веб-сайтах Фонду, банку та операторів та може додатково містити відомості про:
- банківські реквізити операторів для сплати гарантійного внеску;
- граничний розмір винагороди оператора, встановлений Фондом;
- зміни до інформації про лот, опублікованої в ЕТС (у разі внесення таких змін).
7. Порядок проведення електронного аукціону
7.1. Електронний аукціон оголошується Фондом/банком на підставі відповідного рішення Фонду та розпочинається в проміжок часу з 9-30 год. до 10-00 год.
7.2. Етапи проведення електронного аукціону та їх тривалість:
7.2.1. Автоматичне покрокове зниження ціни лоту - розпочинається в проміжок часу з 9-30 до 10-00 год. та завершується в проміжок часу з 16-15 год. до 16-45 год. (загальна тривалість складає 6 годин 45 хвилин);
7.2.2. Етап подання цінових пропозицій - з 16-15 до 17-00 год. (загальна тривалість складає 15 хвилин):
- період подання закритих цінових пропозицій - з 16-15 до 16-55 год. (загальна тривалість складає 10 хвилин);
- період подання цінової пропозиції - з 16-25 до 17-00 год. (загальна тривалість складає 5 хвилин).
ЕТС автоматично розпочинає кожен наступний етап електронного аукціону в залежності від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з Регламентом та з урахуванням вищевказаних часових періодів.
7.3. Користувачі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про оголошені електронні аукціони. Сервіс пошуку та перегляду електронних аукціонів надає електронний майданчик через ЕТС.
7.4. Для участі в електронному аукціоні користувач через свій особистий кабінет здійснює подання заяви про участь, яка повинна відповідати вимогам, зазначеним у документації про проведення аукціону, шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує гарантійний внесок. Вся історія змін зберігається в ЦБД.
7.5. Гарантійний внесок може бути сплачений в будь який момент, з дати публікації оголошення в ЕТС. Гарантійний внесок вважається сплаченим у випадку його зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.
7.6. Найменування/ПІБ учасників є закритими до моменту завершення електронного аукціону. Розмір закритих цінових пропозицій є закритим до моменту завершення періоду для їх подання.
7.7. Оператори інформують користувачів/учасників про наближення дати та часу старту електронного аукціону.
7.8. Адміністратор для кожного електронного аукціону генерує унікальне гіперпосилання відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту.
7.9. Оператор отримує від адміністратора та надсилає відповідному учаснику через його особистий кабінет унікальне гіперпосилання, згенероване відповідно до підпункту 5.3.4 пункту 5.3 глави 5 цього Регламенту.
7.10. ЕТС активує модуль електронного аукціону в проміжок часу з 09-30 по 10-00 год. в дату, визначену у відповідному оголошенні. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу.
7.11. Протягом періоду проведення електронного аукціону, на веб-сторінці електронного аукціону відображається наступна інформація:
- номер лоту та електронного аукціону;
- стислий опис активу (майна);
- період проведення електронного аукціону, хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу, початкова (стартова) ціна лоту, поточна ціна лоту, мінімальна ціна лоту, крок електронного аукціону, відлік часу до наступного/останнього кроку електронного аукціону.
7.12. Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення, учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, ЕТС автоматично покроково знижує ціну лоту до моменту досягнення мінімальної ціни.
7.13. За умови, якщо під час проведення електронного аукціону, на будь-якому етапі до моменту його завершення, учасник зробив ставку, ЕТС зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лоту та активує функціонал етапу подання цінових пропозицій в порядку та на умовах, встановлених цим Регламентом.
7.14. Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, окрім того, який зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію відповідно до Регламенту.
7.15. Протягом періоду подання цінової пропозиції, учасник, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію відповідно до Регламенту.
7.16. Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не було зроблено ставку, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся».
7.17. Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лоту, відбувається згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС.
7.18. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду, визначеного в пункті 7.14 глави 7 цього Регламенту, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем.
7.19. Після завершення етапу подання цінових пропозицій, учасник, що подав найвищу цінову пропозицію/закриту цінову пропозицію, а за наявності однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, вважається переможцем.
7.20. Будь-які користувачі інтернету мають можливість в режимі реального часу відслідковувати хід електронного аукціону і результати його проведення та здійснювати пошук інформації щодо проведених/запланованих електронних аукціонів.
7.21. Переможець зобов'язаний підписати протокол електронного аукціону протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його формування в ЦБД та надати оператору, через електронний майданчик якого такий переможець набув право участі в електронному аукціоні. У випадку не підписання протоколу електронного аукціону, з урахуванням пунктів 8.1, 8.2 глави 8 цього Регламенту, ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Результати аукціону скасовано».
7.22. Переможець зобов’язаний укласти договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати формування протоколу електронного аукціону за умови відсутності рішення Фонду стосовно продовження такого строку. У випадку не підписання договору ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Результати аукціону скасовано».
7.23. Договір за результатами проведення електронного аукціону укладається між банком, якому належить актив (майно), та переможцем. Такий договір, після його підписання банком та переможцем, опубліковується Фондом/банком в ЕТС через особистий кабінет Фонду/банку або через електронний майданчик не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону або не пізніше строку, встановленого рішенням Фонду, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету та перебуває у публічному доступі. У випадку не опублікування договору ЕТС формує протокол електронного аукціону, в якому переможцем визначається учасник з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – того із них, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, або учасник, який зробив ставку за умов відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та одночасно відсутності факту натискання таким учасником відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника ЕТС змінює статус електронних торгів на «Результати аукціону скасовано».
7.24. Фонд або орган, якому Фондом делеговано відповідні повноваження, може прийняти рішення про відміну (скасування) електронного аукціону на будь-якому етапі. У цьому випадку ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Результати аукціону скасовано».
7.25. ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Аукціон не відбувся», у випадках, визначених Регламентом, зі збереженням всієї раніше введеної інформації.
7.26. Після опублікування Фондом/банком договору через особистий кабінет відповідно до пункту 7.23 глави 7 цього Регламенту та натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус «Продаж завершений».
8. Порядок визначення переможця
8.1. Переможцем вважається учасник, який зробив ставку та найбільшу цінову пропозицію або зробив найбільшу закриту цінову пропозицію (за відсутності цінової пропозиції, яка перевищує найбільшу закриту цінову пропозицію) протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту його завершення, а у разі його дискваліфікації ЕТС у випадку невиконання переможцем будь-якої із вимог, встановлених пунктами 5.9.8. пункту 5.9 глави 5 та/або 7.21, 7.22 глави 7 цього Регламенту або у випадку виявлення банком не відповідності інформації (документів), наданої переможцем згідно з підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту, інформації, яка надається ним для укладання договору (-ів) купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою банку або оператору, виключно учасник з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – той із них, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, або учасник, який зробив ставку за умов відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від останнього про відмову від очікування та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем.
8.2. У разі дискваліфікації переможця, ЦБД формує протокол електронного аукціону з урахуванням пунктів 7.21, 7.22, 7.23 глави 7 та 8.1 глави 8 цього Регламенту.
9. Порядок розподілу винагороди, сплати та повернення гарантійних внесків
9.1. Оператор, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні, перераховує на рахунок такого переможця залишок гарантійного внеску, за вирахуванням винагороди оператора (за умови дотримання таким оператором підпункту 5.6.16 пункту 5.6 глави 5 цього Регламенту (підпункт 5.6.18 пункту 5.6 глави 5 Регламенту ЕТС), встановленої рішенням Фонду, не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання підтвердження від банку про укладення договору та повний розрахунок за відповідний лот.
9.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця та учасника з наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – тому із них, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє ЕТС, або учасника, який зробив ставку, за умови відсутності у оператора належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та одночасно відсутності факту натискання останнім відповідної кнопки про відмову від очікування у особистому кабінет, здійснюється оператором протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.
Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині закритою ціновою пропозицією після переможця електронних торгів, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – тому із них, який подав закриту цінову пропозицію раніше за інших, за умови відсутності у оператора належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та одночасно відсутності факту натискання останнім відповідної кнопки про відмову у особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом 3-х (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем опублікування договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги в ЕТС (крім випадків, коли переможцем електронних торгів є цей учасник).
Учасник із наступною по величині закритою ціновою пропозицією, а при однакових закритих цінових пропозиціях кількох учасників – той із них, хто подав її раніше, або учасник, який зробив ставку, має право до моменту завершення періоду для завантаження договору купівлі-продажу/відступлення права вимоги, укладеного з переможцем, подати оператору належним чином оформлений лист (звернення) про відмову від очікування із обов’язковим натисканням відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
9.3. У випадку невиконання переможцем дій, передбачених підпунктами 7.21, 7.22 глави 7 цього Регламенту, або у випадку - не відповідності інформації (документів), наданої переможцем згідно з підпунктом 5.9.8 пункту 5.9 глави 5 цього Регламенту, інформації, яка надається ним для укладання договору (-ів) купівлі-продажу/відступлення права вимоги, або фактичній інформації про нього, яка стала відомою Фонду/банку або оператору, або у випадку не виконання/порушення ним зобовязань, визначених у цьому Регламенті, або у інших випадках, передбачених Регламентом, сплачений ним гарантійний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні, на рахунок банку, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, наступного за днем закінчення строків, встановлених для здійснення таких дій.
10. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації
10.1. Всі документи у формі електронних копій та відомості, пов'язані з реєстрацією користувачів/учасників в ЕТС і проведенням електронних торгів, у тому числі з подачею заяв про участь в електронних торгах і закритих цінових пропозицій/цінових пропозицій, направляються до ЕТС.
10.2. Усі документи, відомості, інформація, пов'язані з організацією та проведенням електронного аукціону, відповідно до Регламенту, зберігаються у ЦБД з урахуванням наступних вимог:
- документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;
- інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
- можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений або одержаний;
- у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи одержання.
10.3. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері. Якщо строк зберігання документа не встановлено, в такому випадку строк його зберігання має становити не менше 3 (трьох) років з дати їх створення.
10.4. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів, встановленого законодавством.
11. Порядок внесення змін (доповнень) до Регламенту
11.1. Внесення змін до цього Регламенту, включаючи додатки до нього, проводиться оператором на підставі відповідних змін, внесених до Регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (Регламент ЕТС).
11.2. Актуальний Регламент ЕТС у формі електронного документа розміщується адміністратором у вільному доступі за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua. Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Регламенту ЕТС здійснюється адміністратором шляхом обов'язкового розміщення змін (доповнень) редакції Регламенту ЕТС за посиланням www.prozorro.sale та Фондом на веб-сайті www.fg.gov.ua для максимально широкого повідомлення всіх зацікавлених осіб.
11.3. Всі зміни (доповнення), що вносяться до Регламенту ЕТС, набувають чинності і стають обов'язковими для всіх осіб, що приєдналися до Регламенту ЕТС, з дати розміщення змін (доповнення) до редакції (нової редакції) Регламенту ЕТС на веб-сайті Фонду www.fg.gov.ua, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями; новою редакцією).
11.4. Всі додатки, зміни і доповнення до Регламенту є його невід'ємною частиною.


Додаток 1
до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах: _________________________
Номер лоту________________________________
Власник активів (майна) (найменування банку): __________
Статус: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)
Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):___________________
Початкова (стартова) ціна лоту: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Мінімальна ціна лоту:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Ціна продажу лоту:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Крок: ____________
Розмір гарантійного внеску: ____грн., коп.
Переможець: Учасник №__. ________ (найменування учасника, код/код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до пункту __ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Реквізити банку для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: _________________________ грн. з ПДВ
Сума, що підлягає перерахуванню переможцю від оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: _________________________ грн. коп.
Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку: __ грн. коп.
Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)
Переможець зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах;
- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням п. 7.22 Регламенту ЕТС.
Переможець електронних торгів:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронних торгах:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

Додаток 2
до Регламенту

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________
Номер лоту___________________
Власник активів (майна) (найменування банку): __________
Статус: аукціон не відбувся/результати аукціону скасовано
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):____________________
Початкова (стартова) ціна лоту: _______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Мінімальна ціна лоту:_______, грн. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.
Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)
Оператор, через якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
Додаток 3
до Регламенту
ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:_______________________
Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах: _________________________
Номер лоту________________________________
Власник(и) активів (майна) (найменування банку(ів)): __________
Статус: аукціон відбувся
Дата та час початку електронного аукціону: _____________(дата, час,сек)
Дата та час завершення електронного аукціону: ____________(дата, час,сек)
Назва активів (майна) лоту (склад лоту):___________________
Початкова (стартова) ціна лоту: _______, грн., коп. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Мінімальна ціна лоту:_______, грн., коп. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Ціна продажу лоту:_______, грн., коп. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Крок: ____________
Розмір гарантійного внеску: ____грн., коп.
Переможець: Учасник №__. ________ (найменування учасника, код/код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до пункту __ Регламенту ЕТС ________________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб; ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Реквізити банку(ів) для сплати коштів за придбані активи (майно):_______________________ __________________________
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: _____________________ грн., коп. з ПДВ
Сума, що підлягає перерахуванню переможцю від оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронному аукціоні: _________________________ грн. коп.
Сума, яка підлягає сплаті переможцем банку (ам):
Залишити з наступного фрагменту кількість рядків відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішенні Фонду:
[-_____________(найменування банку): __ грн. коп.
- _____________(найменування банку): __ грн. коп.
- _____________(найменування банку): __ грн. коп.
- _____________(найменування банку): __ грн. коп.]
Протокол електронних торгів сформовано:(дата, час, сек)
Переможець зобов'язується:
- підписати в (__) _____ оригінальних примірниках протокол електронних торгів протягом (3) трьох робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронних торгів в ЕТС та направити його на підписання оператору, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах;
- провести повний розрахунок та підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу(вів)(майна) протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону, з урахуванням п. 7.22 Регламенту ЕТС.
Переможець електронних торгів:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого переможець набув право участі в електронних торгах:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Залишити з наступного фрагменту реквізити банку (банків) відповідно до кількості банків, активи (майно) яких входять до лоту, зазначеного у цьому протоколі та відповідному рішення Фонду:
[Найменування банку:_____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку: _____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
___________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
Найменування банку: _____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________ (посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)]

Найменування банку: _____________
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
Додаток 4
до Регламенту ЕТС

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ № _______
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ________________
Номер лоту___________________
Власник (и) активів (майна) (найменування банку(ів)): __________
Статус: аукціон не відбувся/результати аукціону скасовано
Найменування активів (майна) лоту (склад лоту):____________________
Початкова (стартова) ціна лоту: _______, грн., коп. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Мінімальна ціна лоту:_______, грн., коп. з ПДВ (для активів (майна), що реалізуються без ПДВ – без ПДВ)
Розмір гарантійного внеску: ____, грн.,коп.
Протокол електронного аукціону сформовано:(дата, час, сек)
Оператор, через якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:
____________ ____________ ____________ ____________
(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування банку:_____________( )
Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку
____________ ____________ ____________ ____________ (посада) (підпис, М.П.(за наявності)) (П.І.Б.) (Дата підпису)
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.